Åsa Fors

Kategoriledare

Landsting:
Ansvarsområde: Anestesti och intensivvårdsmaterial inkl intubering och värmeprodukter; regional anestesi och centrala infarter; injektions-, infusions- och transfusionsmaterial; akupunkturnålar
Telefon: 018-611 66 83
Adress: Virdings Allé 32 B, Hus 13, plan 3
Postadress: 754 50 UPPSALA
Kundtjänst