Prisjustering för FreeStyle Libre-sensorer från Abbott (Ramavtal VF2016-0170-01)

Varuförsörjningen har tecknat en överenskommelse om prisjustering med Abbott inom ramavtal VF2016-0170-01 för ”Insulinpumpar och sensorbaserad glukosmätning”. Prisjusteringen rör sensorer till systemet FreeStyle Libre och gäller fr.o.m. 1 mars 2018.

 

Nytt styckpris för sensorer (art.nr: 71532-01) är 436 kr (tidigare 490 kr).

Nytt styckpris för startpaket (art.nr.: BC9018) är följaktligen 1461 kr (tidigare 1569 kr).

 

Prisjusteringen baserar sig på NT-rådets rekommendation från den 5 februari 2018, som går att läsa i sin helhet via denna länk: http://www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/FreeStyle-Libre-180205.pdf

 

Varuförsörjningens och Abbotts överenskommelse i sin helhet finner ni nedan:

Prisjustering

Kundtjänst