Reklamation av en produkt

Ibland uppstår tillverkningsfel på produkterna och/eller produktförpackningen. För att förhindra att felet uppstår igen är det viktigt att felet rapporteras. Avdelningen kan då få de felaktiga produkterna utbytta av leverantören.
Skriv ut reklamationsblanketten för ditt landsting, fyll i den och skicka den tillsammans med den felaktiga produkten/förpackningen till adressen som står på blanketten. 

Om produkten är kontaminerad måste du först kontakta din lokala kontaktperson (den person som står på reklamationsblanketten) innan du kan skicka produkten till oss.

Vi registerar alla inkomna reklamationer hos oss och skickar dem till berörd leverantör för åtgärd.

Övriga avvikelser

Retur och felleveranser

Returetiketten med artikelnummer 48306 finns att beställa som lagervara med nollpris från Mediq.
Etiketten måste fästas väl synlig, på det kolli du vill returnera, för att returen ska hanteras vid din godsmottagning.
Du måste också inom 10 dagar kontakta Mediqs kundservice, på tel nr 031-388 90 00*, innan du gör din retur.
Tänk på att det utgår en kostnad på 600 kr per kolli som du vill returnera. Du får naturligtvis en kreditering till ditt kostnadsställe på det varuvärde du returnerar för.

Felleveranser som orsakats av Mediq skickas tillbaka till Mediq utan kostnad.
Använd blanketten Underlag för retur/indragning med adresslapp, när du returnerar felleveranser.

Indragning

Ibland händer det att det uppstår ett produktionsfel med en produkt och produkten måste då återkallas. En produkt kan återkallas på initiativ av leverantören eller Varuförsörjningen.

Om produkten distribueras via Mediq stoppas den från fortsatta leveranser och berörda kunder som köpt produkten kontaktas. Produkterna ska returneras till Mediq med hjälp av blanketten Underlag för retur/indragning med adresslapp. För landstinget Västmanland ska produkterna skickas till LV logistik som sedan skickar dem vidare till Mediq.

Om produkten skickas direkt från leverantören kommer leverantören kontakta dig för att förklara hur produkten ska returneras.

Leveransskada

Produkter som beställts via Mediq och som skadats under transporten till avdelningen reklameras med hjälp av blankett Underlag för retur/indragning med adresslapp.

Om produkten beställts direkt från en leverantör måste du kontakta leverantören för att få information kring hur du ska gå tillväga för att skicka tillbaka den skadade produkten.  

Felbeställning till Mediq

Om fel lagerlagd produkt har beställts kan den mot en avgift på 600 kr per order returneras till Mediq om produkten och förpackningen är ren och obruten. Använd blankett Underlag för retur/indragning med adresslapp

Avvikelse

Om en felaktig produkt har orsakat eller kunnat orsaka patient eller personal skada måste en avvikelserapport skrivas i ditt landstings avvikelserapporteringssystem, enligt era lokala föreskrifter.

Kundtjänst