Regional anestesi och centrala infarter

Epiduralset, spinalkanyler, LP/spinalkanyler, plexuskanyler, CVK-katetrar, artärkatetrar, injektionsportar och tryckmätningsset.

Regional anestesi och centrala infarter VF2014-0002

Avtalsperiod 2015-02-01 till 2017-01-31, kan förlängas till 2019-01-31

Kategoriledare

Namn:
Åsa Fors

Telefon:
018-611 66 83

E-post:
asa.fors@varuforsorjningen.se

Kundtjänst