Enteralt nutritionsmaterial

Matningssonder, sprutor, gastrostomi, peg-set, övrigt, pumpar, sondmatningsaggregat, berikningar och energimoduler, övrigt sär-när

Enteralt nutritionsmaterial

Enteralt Nutrition Del 1 Sondnäringar och Kosttillägg VF2017-0030
Avtalsperiod 2018-10-01 till 2020-09-30

Enteralt Nutrition Del 2 Nutritionsmaterial VF2018-0011
Startar 2019-02-01

Dokument

Kategoriledare

Namn:
Åsa Berggren

Telefon:
018-617 40 31

E-post:
asa.karin.berggren@varuforsorjningen.se

Kundtjänst