Diagnostikinstrument

Febertermometer och Oto/Oftalmoskop

Febertermometer och Oto/Oftalmoskop VF2014-0048

Avtalsperiod 2014-11-01 till 2018-10-31

Dokument

Avtalade Otoskop och Oftalmoskop VF2014-0048

Kategoriledare

Namn:
Johan Ryman

Telefon:
018-611 66 93

E-post:
johan.ryman@varuforsorjningen.se

Kundtjänst